Fysiotherapiepraktijk Cohen & Co

Psychosomatische klachten

Begeleiding
Onze begeleiding is multidisciplinair. Dit betekent dat de huisarts, de fysiotherapeuten en de psycholoog (Mevr. R. Bakker) nauw samenwerken bij de begeleiding.

Het startpunt voor onze begeleiding is: De mens als individu.

Door onze:
 • Opleiding en bijscholing
 • Specialisaties
 • Jarenlange ervaring
Kunnen we u begeleiding bieden die volledig is afgestemd op uw klachten.De onderdelen van de begeleiding door de fysiotherapeut zijn:
 1. Conditietest

  Doel van deze test is u inzicht te geven in uw belastbaarheid. Dat wil zeggen: wat kunt u aan. De uitslag van de test kan b.v. leiden tot een trainingsprogramma of tot een advies voor vermindering van lichamelijke activiteiten.

 2. Bewustwording van het lichaamsbesef

  Aandacht voor uw houding en wijze van bewegen tijdens werk/sport/privé.
  Langdurige klachten leiden vaak tot veranderingen in het houdings- en bewegingspatroon. Deze veranderingen geven meestal een toename van de klachten in plaats van vermindering.
 3. Ademhalings- en ontspanningsoefeningen

  U leert het verschil tussen spanning en ontspanning te ervaren via ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Dit vormt de basis voor vermindering van spanning tijdens de dagelijkse activiteiten.
De psychologische begeleiding omvat
Onderzoek van de psychische factoren die mee kunnen spelen bij het ontstaan en het in stand houden van de lichamelijke klachten. Er wordt o.a. gekeken naar mogelijke valkuilen in uw denken en uw handelen. Het doel is om deze valkuilen zelf te leren herkennen, zodat u er vervolgens anders mee om kunt gaan.Procedure
De huisarts/bedrijfsarts meldt u aan. Daarna nodigen wij u uit voor twee intake gesprekken.
 1. Eén intakegesprek met één fysiotherapeut van het team
 2. Eén intakegesprek met de psycholoog van het team
Tijdens deze gesprekken gaan we na wat uw klachten zijn. Op basis van de informatie uit de gesprekken doen wij u een begeleidingsvoorstel. Als u hiermee akkoord gaat start de begeleiding.Doel van de begeleiding
U krijgt inzicht in de samenwerking van de oorzaken van uw klacht(en) en ook waarom uw klacht(en) blijven bestaan. Hierdoor bent u in staat op een actieve manier met uw klachten om te gaan, met als uiteindelijk doel te komen tot een verbetering van uw dagelijks functioneren. Daarnaast leert u om te gaan met eventuele restklachten binnen uw werk, privé-situatie of tijdens het sporten.Duur van de begeleiding
Onze ervaring is dat de gemiddelde begeleidingsduur ongeveer een half jaar is. De duur van de begeleiding wordt sterk beinvloed door de combinatie van:
 1. De complexiteit van de problemen.
 2. De individuele begeleiding. Deze staat bij ons centraal.
Tijdens het traject van de begeleiding vindt regelmatig afstemming plaats met uw huisarts.Vergoeding
De fysiotherapeutische begeleiding wordt meestal vergoed uit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. Lees de voorwaarden. De vergoeding van de psychologische begeleiding is eveneens afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. U kunt voor actuele informatie hierover contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.