Fysiotherapiepraktijk Cohen & Co

Vergoedingen/tarieven

Vergoedingen
De fysiotherapeutische behandeling wordt meestal vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw zorgverzekeraar kan u zonodig hier verder over informeren.Tarieven
Onderstaande tarieven zullen door ons in rekening worden gebracht:
  1. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.
  2. Wanneer het maximum aantal keren (of het maximum bedrag) waarvoor u verzekerd bent wordt overschreden.
  3. Wanneer wij geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten.
Zitting fysiotherapie29,90
Zitting manuele therapie39,95
Toeslag behandeling aan huis12,00
Toeslag behandeling in instelling6,00
Screening10,40
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie    46,86
Intake en onderzoek na verwijzing36,46
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek50,50
Niet nagekomen afspraak25,00
Telefonische zitting10,00